Nội dung giảm tải chương trình Sinh học 12 kì thi THPT Quốc gia 2017

Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA KHÁNH
Thứ Mon,
31/05/2021

Nội dung giảm tải chương trình Sinh học 12 tuy không nhiều nhưng các em cũng nên nắm được để học có trọng tâm hơn. Các nội dung giảm tải thuộc 3 chương: Di truyền học, Tiến hóa và Sinh thái học.

1.     Chương Di truyền học

- Bài Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi AND: Bỏ phần cấu trúc chung của gen cấu trúc

- Bài Phiên mã và dịch mã: Không học chi tiết phiên mã ở sinh vật nhân thực, bỏ cơ chế phiên mã

- Đột biến gen: Bỏ giải thích cơ chế

- Đột biến số lượng NST: Bỏ thể bốn kép: 2n+2+2, thể bốn 2n+2, thể ba 2n+1, thể không 2n-2, thể lưỡng bội bình thường

2.     Chương Tiến hóa

- Các bằng chứng tiến hóa: Bỏ nội dung Bằng chứng phôi sinh học và bằng chứng địa lý sinh vật học

- Học thuyết Lamac và học thuyết Dacuyn: Bỏ học thuyết tiến hóa Lamac

- Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại: Bỏ quá trình hình thành quần thể thích nghi, ghép tóm tắt nội dung vào bài học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

- Quá trình hình thành loài: Thí nghiệm hình thành loài bằng cách li địa lý và Tiến hóa lớn

3.     Chương Sinh thái học

- Môi trường và các nhân tố sinh thái: bỏ sự thích nghi của Sinh vật với môi trường sống

 

Gửi bình luận của bạn:
Hotline: 0972229392
popup

Số lượng:

Tổng tiền: